Vážíme si svých zákazníků a dodavatelů

Upřímně se snažíme být poctivým partnerem všem našim zákazníkům i dodavatelům. Jsme si vědomi, že bez jejich úspěchu nemůžeme ani my prosperovat. Chceme přispívat k vytváření sítě firem a lidí, kteří vyznávají hodnoty jako je poctivost, otevřenost, vzájemná důvěra, úcta a pomoc. Tím chceme přispět ke zlepšování společnosti a k tomu, že co nejširší okruh lidí bude prožívat šťastné životy.

Vážíme si práce každého kolegy

Firma stojí na lidech, ne na strojích či směrnicích. Víme, že poctivá práce, každého z nás přispívá k našemu společnému úspěchu. Věříme, že každý z nás se snaží co nejlépe rozvíjet svěřenou oblast, ale i sám sebe.

Vždy dodržujeme, co jsme slíbili

Jsme si vědomi toho, že nesplněním svého slibu způsobujeme svým partnerům těžkosti. Nesplněná očekávání jsou vždy zdrojem nemilých překvapení a stresu

Jsme ochotni naslouchat a přijmout názory svých partnerů

Vždy se snažíme oprostit od svého subjektivního stanoviska a zkoušíme porozumět rozdílnému pohledu svých partnerů. Jsme schopni změnit své stanovisko a přiznat, že jiné řešení je pro náš tým nebo naše obchodní partnery lepší.

Otevřeně oboustranně komunikujeme

V naší vzájemné komunikaci jsme velmi otevření a poctiví. Umíme si navzájem pochválit úspěchy. Dokážeme si i přímo říct pokud se nám něco nelíbí nebo s něčím nesouhlasíme. Případný nesouhlas či kritika je vždy veden snahou partnerovi a našemu týmu pomoci.

Vážíme si výhod a volnosti poskytnuté firmou

jsme přesvědčeni, že k našim lepším výkonům a motivaci vede především maximální možná volnost v rozhodování ve svěřené oblasti a k rozvinutí vlastních schopností. Snažíme se o co nejspravedlivější odměňování za dosažené výsledky. Usilujeme o to, aby každý pracovník měl co nejlepší podmínky pro svou práci.

Dokážeme přiznat svou chybu a jsme schopni upozornit na chyby / neetiku, kterou kolem sebe vidíme

Každý z nás chybuje, či se dopustí něčeho, na co není zrovna pyšný. Vážíme si těch, kteří svou chybu dokáží přiznat a tím předejdou spoustě nedorozumění v našem týmu. Ještě mnohem těžší, je upozornit na chybu svého partnera. Nikdy takové upozornění nebereme jako útok proti sobě, ale jako snahu pomoci nám osobně i našemu kolektivu.

Aktuality

Další produkty a služby

Naši klienti

© 2019 Všechna práva vyhrazena IDEAL-Trade Service, spol s r.o.

created by entity production