U filtrace stlačeného vzduchu je cílem návrh takového provedení, které bude mít co nejnižší inicializační tlakový spád. Podařila se vyvinou filtrace, kde počáteční tlakový spád je až neuvěřitelných 0,07 bar! Takovýto malý tlakový spád snižuje provozní náklady jednak na příkonu kompresorů a také v délce životnosti filtrační vložky.

Zobrazit více

Filtrace je vyráběna v následujících řadách a je garantována dle normy ISO 8573.1:2010. Tato norma jednoznačně stanovuje kvalitativní požadavky na obsah pevných částic, obsah olejových částic a obsah vlhkosti (TRB) ve stlačeném vzduchu.

Třidy kvality stlačeného vzduchu dle normy ISO 8573.1:2010. Konstrukce filtru je navržena tak, aby byl vyloučen jakýkoliv možný únik stlačeného vzduchu a tím vznikali nežádoucí ztráty. Tělo filtru je vyrobeno z nekorodujících materiálů s povrchovou úpravou, která zamezuje oxidaci a korozi vnitřních částí.

Filtrace Zephyr je navržena k filtrování stlačeného vzduchu o tlaku až 16 bar a vstupní teplotě 66° C! Mimo výše uvedené výrobní parametry lze dodat filtraci pro vysokotlaké aplikace až do tlaku 50 barg a pro vstupní teploty až 120° C nebo dle zadání klienta.

Zobrazit méně

Shrnutí výhod:

  • Velmi nízký inicializační tlakový spád 0,07 bar
  • Běžný provoz až do 120°C
  • Filtrace pevných částic 0,01 mikron, olejových částic 0,001 mg/m3
  • Tělo filtru z nekorodujících materiálů
  • Vnitřní povrchová úprava filtru
  • Vysoká odolnost proti vysoké vstupní teplotě
  • Přehledný diferenční manometr
  • Snadná a rychlá výměna vložky filtru

Další produkty a služby

Naši klienti

© 2019 Všechna práva vyhrazena IDEAL-Trade Service, spol s r.o.

created by entity production