Odlučovače kondenzátu jsou zařízení, která ze stlačeného vzduchu odvádějí kondenzát. Nejčastěji se používají po zchlazení stlačeného vzduchu, kdy kondenzát vzniká.

Zobrazit více

Principy odlučovačů mohou být různé. Nejčastější typ odlučovače je cyklónový separátor, který využívá tlakové energie stlačeného vzduchu. Stlačený vzduch současně s kondenzátem vstupuje do nádoby, která je konstrukčně navržena tak, aby průchod stlačeného vzduchu byl po křivce tangenciály.

Těžší voda se pomocí odstředivé síly oddělí od stlačeného vzduchu a po stěnách steče do spodní části nádoby. V této spodní části je umístěn odvaděč, který kondenzát odvede do sběrné separační nádoby. Odvaděče jsou v různém provedení, a to jako plovákové odvaděče či časové elektro-pneumatické odvaděče.

Zobrazit méně

Shrnutí výhod:

  • Robustní tělo separátoru
  • Maximální provozní teplota 100°C, vstupní tlak až 16 barg
  • Konstrukce odlučovače ve shodě s PED, CE

Další produkty a služby

Naši klienti

© 2019 Všechna práva vyhrazena IDEAL-Trade Service, spol s r.o.

created by entity production