Dochlazovače jsou zařízení, která snižují teplotu stlačeného vzduchu tam, kde vysoká teplota neumožnuje další jeho zpracování, jako je vysušování v sušičích apod.

Zobrazit více

Při zchlazování stlačeného vzduchu kondenzují vodní páry, které je nutné odstranit ze stlačeného vzduchu. Voda (kondenzát) je dále unášen stlačených vzduchem a je nutné jej pomocí odvaděče kondenzátu odvést, viz kapitola odlučovače kondenzátu.

Chlazení může být principiálně provedeno pomocí chladící vody nebo vzduchu. Vodní dochlazovač je zpravidla v provedení jako trubkový výměník, kde stlačený vzduch prochází trubkami tohoto výměníku a v okolí trubek prochází chladící voda, viz obrázek. Vzduchový dochlazovač je vybaven tepelným výměníkem, který se skládá z měděných trubek s hliníkovým žebrováním. Stlačený vzduch prochází labyrintem těchto trubek a pomocí ventilátoru je okolní vzduch vháněn přes tento výměník. Tím dochází ke snižování teploty stlačeného vzduchu a následné kondenzaci vodních par.

Výsledná teplota stlačeného vzduchu je o cca 10°C vyšší než je teplota chladící vody nebo teplota chladícího vzduchu na vstupu do výměníku.

Zobrazit méně

Shrnutí výhod:

  • Účinné dochlazení s CTD +8°C
  • Nízká tlaková ztráta
  • Rozebíratelné provedení umožňující snadné čištění

Další produkty a služby

Naši klienti

© 2019 Všechna práva vyhrazena IDEAL-Trade Service, spol s r.o.

created by entity production