Na konci roku 2016 se podařilo úspěšně zprovoznit lakovnu, která je špičkou mezi lakovnami. Montáž, oživení a zprovoznění této velké lakovací linky proběhlo v rekordním čase 80 dní. Součástí dodání bylo napojení na databázi zákazníka a tedy možnost ukládat lakovací programy k jednotlivým výrobkům a následné nastavení technologie na základě těchto dat.

Tato lakovací linka může lakovat výrobky s průjezdním profilem š=700mm, v=2000mm, d=3000mm s maximální hmotnosti 360kg a součástí je:

  • Power & Free dopravník se 4-mi okruhy hnacích řetězů o rychlosti 9m/min v celkové délce 1050 metrů, 11 výhybek, 42 stopek. To umožňuje zvolení velkého počtu variací a možností technologického postupů lakování.
  • 5-ti stupňová chemickou předúprava, za třemi stupni jsou dodatečné oplachové věnce pro zvýšení kvality předúpravy povrchu. Předúprava má mimo jiné detekci výrobku a následné spouštění postřiku pouze v sekci s výrobkem, automatické doplňování hladin, automatické dávkování chemikálií na základě hlídání nastaveného a skutečného stavu  kvality lázně.
  • Sušící pec s nepřímým ohřevem a externím sáním hořáku.
  • Plastová lakovací kabina s automatickým lakováním a možností recyklace práškové barvy.
  • Nerezová lakovací kabina pro ruční aplikaci na dvou stanovištích s vysokým komfortem osvětlení a možností zastavení dopravníku.
  • Vypalovací pec s nepřímým ohřevem o vnitřním objemu 875m3 disponuje rychlým a pomalým okruhem dopravníku pro vypálení lehkých nebo těžkých kusů. S ohledem na ekonomičnost a ekologičnost jsou u obou pecí minimalizovány tepelné mosty, minimalizace úniku tepla ze vstupního a výstupního otvoru.
  • Chladící zóna pro 20 zavěšovacích vozíků.
  • Automatická neutralizační stanice pro oplachové vody s kalolisem pro minimalizaci objemu odpadu.
  • Na celý chod zařízení dohlíží řízeni HI-Vision, které umožňuje řízení v automatickém módu na základě informací z databáze nebo řízení v ručním módu, hlášení poruch a chybových stavů, automatické dávkování chemikálií, komunikaci mezi databází zákazníka a lakovací technologií a spoustu jiných vymožeností, které ulehčují obsluze práci.

Tato lakovací technologie slouží pro povrchovou úpravu vlastních výrobků zákazníka, ale svojí kapacitou a možnostmi je vhodná i pro komerční využití.

 

Fotogalerie

Další produkty a služby

Naši klienti

© 2019 Všechna práva vyhrazena IDEAL-Trade Service, spol s r.o.

created by entity production