Novela zákona o ochraně veřejného zdraví (pod číslem 267/2015 Sb.) s sebou přinesla mnoho zásadních změn, a to hlavně v souvislosti s novým systémem klasifikace, který se odvíjí od nařízení 1272/2008 (CLP). S ní narostl i počet chemických látek a směsí, které jsou považovány za vysoce toxické.

V praxi to znamená, že nakládání s nimi musí být zabezpečeno odborně způsobilou osobou, případně zaměstnancem, kterého odborně způsobilá osoba prokazatelně proškolila.

I v této problematice jsme k dispozici a nakládání s vysoce toxickými látkami a směsmi zaštíťujeme u našich klientů již v Plzeňském, Pardubickém a Moravskoslezském kraji. Školení byly realizovány přímo v provozu, co nám umožnilo nastavit systém nakládání efektivně, dle možností zákazníka.

Další produkty a služby

Naši klienti

© 2019 Všechna práva vyhrazena IDEAL-Trade Service, spol s r.o.

created by entity production